Micro không dây ADAM AD-M100

7.800.000

Thông số kỹ thuật của Micro không dây ADAM AD-M100

  • Bộ thu: 650-695 kHz
  • Kênh 60-100 kênh tùy chọn tần số cao
  • Khoảng cách 5 – 50 m
  • Thông tin nhận ăng-ten hai hoặc bốn ăng-ten tùy chọn
  • Đầu ra âm thanh MIC ( 1 đầu 6.5)
Danh mục: