Thanh toán:

– Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng hoặc thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

– Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của Huy Audio công bố.

– Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.

– Tài khoản chính thức để khách hàng thanh toán (khi chuyển khoản Quý khách vui lòng ghi rõ nội dung):

Tài khoản: Công ty TNHH HBB. Số tài khoản: 0781000469460 – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa

Ý kiến khách hàng ()